Aanpak

Onze operationele efficientie programma’s zijn niet theoretisch maar praktisch en pragmatisch.

Wij adviseren niet, wij implementeren onze maatwerkoplossingen samen met uw mensen!

Wij voeren een productiviteitsprogramma uit in nauwe samenwerking met het management van de klant en met de leden van de verschillende bestuurslagen. Doelgericht en pragmatisch, tot de geprojecteerde resultaten zijn behaald.

Fase 1 – Operationele Analyse

Voordat wij een programma voor productiviteitsverbeteringen starten, analyseren wij de organisatie. Daarbij kijken wij systematisch naar potentiële verbeterpunten d.m.v. beproefde methodes. Een project voorstel wordt slechts door ons ingediend als blijkt dat een verbeteringspotentieel met een opbrengst van minimaal 2,5 keer de investering in het eerste jaar haalbaar is.

Gedurende een analyse richten wij de blik op de processen en systemen zoals die nu in gebruik zijn en op de statistische en financiële informatie die daarmee samenhangt, alsmede op de bestaande skills van het betrokken management. Een analyse van de hele organisatie wordt in 2 tot 3 weken afgerond.

Fase 2 – Programma Implementatie

Wanneer het management van een organisatie besluit een programma van productiviteitsverbetering uit te voeren, wordt een project plan opgesteld op basis van de resultaten van onze analyse en toegesneden op de specifieke behoeftes van de organisatie. Het tijdsplan voor het project wordt in verschillende fases verdeeld. Onze mensen werken samen met uw mensen tot het gehele programma is uitgevoerd en de overeengekomen resultaten zijn bereikt.

Fase 3 – Permanente Verbeteringen

Gedurende de implementatie fase wordt het management van de klant getraind in onze aanpak en technieken teneinde zowel de continuiteit van het programma te waarborgen als ook om een soepele overgang naar de fase van permanente verbeteringen te bewerkstelligen. Wij bieden ook periodieke audits aan, teneinde de verbeteringen nog beter te borgen.