Kto sme

Váš tím a tím CARLTON Productivity: silná kombinácia

CARLTON Productivity je medzinárodná implementačná organizácia. Naši konzultanti majú priemernú prax minimálne 15 rokov. Sme odhodlaní pomáhať našim klientom pri dosahovaní udržateľných konečných výsledkov TESTOVANÝM a kreatívnym spôsobom prostredníctvom zmeny správania, podporovanej vylepšenými systémami/procesmi a školením prispôsobeným potrebám ľudí.

 

Úspory a zlepšenie kvality idú spolu

Naša sila spočíva v praktickom prístupe, ktorý vedie k trvalo udržateľnému zlepšeniu výkonu podporovanému všetkými zainteresovanými a úspore minimálne 15 % vašich prevádzkových nákladov. Projekt zlepšovania začneme iba vtedy, ak:

Identifikujeme potenciál úspor medzi 15 a 30 %.
Identifikujeme dostatok príležitostí na dosiahnutie R.O.I. 300 %.
Môžeme zaručiť naše výsledky: aspoň ročné R.O.I. 100%!

Váš tím a tím CARLTON Productivity: silná kombinácia

Typický projekt CARLTON Productivity je o práci s vašimi ľuďmi. Počas projektu trávime 100% času vo vašich priestoroch. Spojením vašich odborných znalostí v podnikaní a našich odborných znalostí v oblasti zlepšovania výkonnosti sa realizuje skutočná nadhodnota. Tím CARLTON Productivity úzko spolupracuje s vami a vaším tímom, aby sa zabezpečilo dosiahnutie konsenzu, prenos know-how a začlenenie všetkých požadovaných zmien správania.