Čo robíme

Ako to funguje?

Prístup CARLTON Productivity pozostáva z troch fáz

1. Analýza

Tím profesionálov CARLTON Productivity vykonáva podrobnú analýzu organizácie v priebehu troch až štyroch týždňov. Výsledkom analýzy je jasná definícia potenciálu na zlepšenie a finančných výhod, ktoré vyplynú zo začatia projektu. Súčasťou tohto záveru je navyše projektový prístup a náklady, ako aj dosiahnuteľná návratnosť investícií a predpokladané trvanie projektu. Tento prístup poskytuje pevný základ pre vaše rozhodnutie začať s programom optimalizácie a implementácie. Návrh projektu vám poskytneme len vtedy, ak nájdeme dostatočný potenciál a ak vieme garantovať naše výsledky.

 

2. Implementácia

V úzkej spolupráci s vami a vaším tímom implementujeme dohodnuté vylepšenia. Metodológia CARLTON Productivity je prispôsobená špecifickým potrebám a okolnostiam vašej spoločnosti. Aby sme zabezpečili implementáciu zmien, uplatňujeme súbor osvedčených a testovaných princípov riadenia zmien, ktoré riadia záujem zamestnancov.

Vkladanie vylepšení

Po dokončení projektu a odchode tímu CARLTON Productivity z vašej organizácie sa naša metodológia a know-how začlenia do vašej organizácie. Intenzívne sme koučovali tých, ktorí sú zapojení do projektu, aby posunuli požadované zmeny vpred. Okrem toho boli zavedené potrebné systémy merania na podporu všetkých úrovní v rámci organizácie pri dosahovaní ich cieľov.

 

3. Zvečnenie

Poslaním spoločnosti CARLTON Productivity je poskytovať komplexné služby všetkým zainteresovaným stranám. S ohľadom na túto skutočnosť ponúkame v prípade potreby pravidelné audity po dokončení projektu. Týmto spôsobom vás podporujeme v maximalizácii výsledkov z dlhodobého hľadiska. Problémy sú identifikované včas, čo vám umožňuje podniknúť potrebné kroky bez nadmerného úsilia. V prípade potreby vykonávame týždenné kontroly, mesačné audity alebo 6-mesačné audity.