Čo hovoria klienti

„Na 100% podporujú nový spôsob práce“

Oblasti skúmania

Klientska základňa CARLTON Productivity zastupuje spoločnosti vo všetkých odvetviach a sektoroch v.  Naši ľudia slúžili v širokej škále odvetví. Zdôrazňujeme, že sme špecialisti na implementáciu vylepšení výkonu, ktoré zvyšujú vaše výsledky, a používame prispôsobený prístup pre každý sektor a funkčné oddelenie.

 

Čo hovoria naši klienti

“Odporučil by som každému, kto hľadá zlepšenie prevádzkového riadenia svojej organizácie, aby nabral odvahu urobiť prvý krok do projektu s CARLTONOM. Na základe mojich rozsiahlych skúseností s inými konzultantmi môžem jednoznačne povedať, že v oblasti prevádzkových vylepšení je to to najlepšie, čo som doteraz videl.“

– výkonný riaditeľ, klient CARLTON Productivity

 

„V januári sme sa rozhodli spustiť program zvyšovania produktivity s CARLTON Productivity, aby sme ďalej zvýšili našu konkurencieschopnosť. Po fáze analýzy nám tím CARLTON Productivity veľmi jasne demonštroval náš potenciál zlepšovania v oblasti interných postupov, manažérskych systémov a manažérskych zručností a predstavil nášmu manažérskemu tímu realistický program na realizáciu týchto potenciálov. Tento návrh bol prvýkrát prijatý našim manažmentom s veľkým množstvom skepticizmu, kvôli množstvu potenciálu zlepšovania a tiež preto, že naša organizácia má veľa minulých (nielen pozitívnych) skúseností s poradenskými projektmi. Keďže nás tím CARLTON Productivity dokázal presvedčiť, že potenciál zlepšovania je možné realizovať, rozhodol urobiť prvý krok. Je to aj preto, že spoločnosť CARLTON Productivity preukázala veľkú dôveru tým, že garantovala náklady na program ako minimálnu úroveň zlepšenia. Teraz môžeme povedať, že tento prvý krok neľutujeme.“

– výkonný riaditeľ, klient CARLTON Productivity

 

„Teraz môžeme povedať, že už máme priemerné zlepšenie produktivity v priamych nákladoch takmer o 15 %. Výrazne sme sa zlepšili v manažérskych a komunikačných zručnostiach nášho manažmentu, najmä s pracovníkmi na vyššej úrovni a spolupracovníkmi, ktorí denne využívajú nové systémy riadenia. Je úžasné, ako títo ľudia prijali nové nástroje, ktoré im predstavila spoločnosť CARLTON Productivity, a ako „žijú“ s novými systémami každodenným prehodnocovaním výkonnosti oproti odhadom a prijímaním príslušných opatrení. Bez nich by už jednoducho nemohli fungovať.“

– CEO, CARLTON Productivity Client

 

„Aby som zhrnul svoje doterajšie skúsenosti s CARLTON Productivity, môžem jednoznačne povedať, že investícia do spolupráce s CARLTON Productivity sa vrátila už počas prvého roka a plánované zlepšenia podľa harmonogramu projektu boli dosiahnuté. Systémy manažérstva v produktívnych oblastiach sme prepracovali spolu s našimi zodpovednými ľuďmi a náš manažment bol vyškolený na zvládnutie nových systémov manažérstva na workshopoch a prostredníctvom individuálnych školení. CARLTON Productivity s nami trávia veľkú časť svojho času pri jednaní s našimi pracovníkmi, majstrami a vedúcimi predajní vo výrobných priestoroch, komunikovaním zámerov, uisťovaním sa, že rozumeli účelom zmien a motivovaním k prísnemu uplatňovaniu systémov. Nebolo to vždy jednoduché a rád by som poďakoval spoločnosti CARLTON Productivity za profesionalitu, trpezlivosť a flexibilitu, ktorú preukázali.“

– CEO, CARLTON Productivity Client