Kdo jsme

Váš tým a tým CARLTON Productivity: silná kombinace

CARLTON Productivity je mezinárodní implementační organizace. Naši konzultanti mají průměrnou praxi minimálně 15 let. Jsme odhodláni pomáhat našim klientům při dosahování udržitelných konečných výsledků TESTOVANÝM a kreativním způsobem prostřednictvím změny chování, podporované vylepšenými systémy/procesy a školením přizpůsobeným potřebám lidí.

 

Úspory a zlepšování kvality jdou ruku v ruce

Naše síla spočívá v přízemním přístupu, jehož výsledkem je udržitelná zlepšení výkonu podporovaná všemi zúčastněnými a úspora minimálně 15 % vašich provozních nákladů. Projekt zlepšování zahájíme pouze v případě, že:

Identifikujeme potenciál úspor mezi 15 a 30 %.
Identifikujeme dostatek příležitostí k dosažení R.O.I. 300 %.
Můžeme zaručit naše výsledky: alespoň roční R.O.I. ze 100%!

Váš tým a tým CARLTON Productivity: silná kombinace

Typický projekt CARLTON Productivity je o práci s vašimi lidmi. Během projektu trávíme 100 % času ve vašich prostorách. Spojením vašich odborných znalostí v podnikání a našich odborných znalostí v oblasti zlepšování výkonu dosáhnete skutečné nadhodnoty. Tým CARLTON Productivity úzce spolupracuje s vámi a vaším týmem, aby bylo zajištěno dosažení konsensu, přenesení know-how a začlenění všech požadovaných změn chování.